Raad van Europa uit stevige kritiek op Nederlandse behandeling van asielzoekers

Posted on

De Raad van Europa heeft stevige kritiek op de manier waarop Nederland met asielzoekers omgaat. Die krijgen in Ter Apel een “onmenselijke of vernederende behandeling”, zegt de verdragsorganisatie. De harde woorden zijn een nieuwe tik voor het kabinet.

Mensenrechtencommissaris Dunja Mijatovic spreekt Nederland namens de Raad van Europa in een brief aan op de beroerde omstandigheden in met name het Groningse aanmeldcentrum Ter Apel. Ze maant staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) daarin “alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de rechten van de betrokkenen te beschermen”.

Ook zou het kabinet beter een andere toon aanslaan. Door vooral te hameren op het afschrikken en terugsturen van asielzoekers, ondermijnt het op den duur het draagvlak voor asielopvang, waarschuwt Mijatovic.

De Raad van Europa bestaat uit bijna vijftig Europese landen en heeft als doel de mensenrechten te beschermen. De organisatie is geen onderdeel van de EU. Ook bijvoorbeeld Turkije, dat geen lid is van de EU, neemt deel.

Niet alleen in Ter Apel maar ook in andere Nederlandse opvangcentra moeten asielzoekers veel langer verblijven dan de voorzieningen toelaten, constateert Mijatovic. Dat ook kwetsbare mensen daartoe zijn veroordeeld baart De Raad van Europa in het bijzonder zorgen.

Van der Burg heeft goede hoop op verbetering

Staatssecretaris Van der Burg zegt dat de situatie in Ter Apel moet verbeteren. “De afgelopen maanden konden we niet voldoen aan de minimumeisen”, aldus de bewindsman.

Van der Burg verwacht dat de situatie vanwege het asielakkoord snel zal verbeteren. “Dit was echt nodig om ervoor te zorgen dat we het systeem op orde konden brengen”, zegt hij over het hele pakket. Juist over dat akkoord is de mensenrechtencommissaris kritisch, onder andere over het feit dat nareizigers tijdelijk niet deze kant op mogen komen.

Besmettelijke ziekten en slechte hygiëne in aanmeldcentrum

Op het veld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel gaan besmettelijke ziekten rond. Overal ligt afval en de hygiëne laat zwaar te wensen over. Dat concludeerde NU.nl eind augustus na een bezoek aan het aanmeldcentrum. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) meldde enkele dagen later dat op het terrein douches en wasbakken komen.

Artsen zonder Grenzen (AzG) besloot eind augustus asielzoekers buiten de poorten van het aanmeldcentrum in Ter Apel medische en psychologische hulp bieden. Het was voor het eerst dat de hulporganisatie hulp verleende in het kader van een schrijnende situatie in Nederland.

De asielcrisis in Nederland uitgelegd

Oekraïense vluchtelingen mogen geen voorkeursbehandeling krijgen

De Raad van Europa vraagt zich af ook waarom Nederland Oekraïense vluchtelingen zoveel beter behandelt dan andere nieuwkomers. Het College voor de Rechten van de Mens meldde eerder ook al dat het kabinet geen onderscheid moet maken tussen Oekraïners en andere vluchtelingen. Door gemeenten alleen Oekraïners op te laten vangen, wordt onderscheid gemaakt op basis van afkomst. Dat is discriminerend, zei het mensenrechtencollege eind juli.

Bij de plannen van het kabinet om de crisis te bezweren plaatst de Raad van Europa vraagtekens. Zo beklemtoont Mijatovic dat Nederland met bijvoorbeeld de omstreden opschorting van gezinshereniging geen internationale afspraken mag schenden.

Nederland was gewaarschuwd om opvang niet drastisch af te bouwen

Nederland had kunnen voorkomen dat het zo misging, stelt de mensenrechtencommissaris verder. Ze heeft zelf toen er tijdelijk minder asielzoekers naar Nederland kwamen meermaals gewaarschuwd dat de opvang beter niet drastisch kon worden afgebouwd.

Half augustus meldde deze site dat ook ouderen, vrouwen en kinderen buiten moesten slapen ondanks een ‘voorrangsregel’ in Ter Apel. Een ruime meerderheid van de veiligheidsregio’s kon het beloofde aantal opvangplekken voor doorstroming van asielzoekers niet realiseren. Daardoor werden de problemen bij het aanmeldcentrum groter.

De kritiek van de Raad van Europa is een nieuwe tik voor het kabinet, dat al wekenlang worstelt met de asielcrisis. Eerder deze week stapte VVD-Tweede Kamerlid Daan de Neef uit de partij omdat hij het asielbeleid van het kabinet ‘ijskoud’ vindt.

Staatssecretaris Van der Burg zet in een antwoordbrief aan de Raad van Europa al zijn maatregelen en plannen nog eens op een rijtje, maar tekent aan dat Nederland het niet alleen kan. “Oplossingen op Europees niveau zijn ook nodig.”

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services