Eerste waterschappen schrappen noodmaatregelen tegen droogte

Posted on

Een paar waterschappen hebben donderdag enkele noodmaatregelen geschrapt die zij deze zomer hadden genomen tegen extreme droogte. Het heeft de afgelopen dagen flink geregend in deze gebieden. Er zijn ook delen van het land waar het nog steeds kurkdroog is.

Het gaat om waterschappen in gebieden die al minder erg te lijden hebben gehad van een neerslagtekort en droogvallende sloten en beken. Zo hoeft waterschap Zuiderzeeland in Flevoland geen water meer door te voeren van het IJsselmeer en het Markermeer naar het Veluwemeer. Dat was vier maanden lang nodig om het waterpeil in het Veluwemeer hoog genoeg te houden en de waterkwaliteit daar te beschermen.

Volgens Rijkswaterstaat is de extra wateraanvoer niet meer nodig. In Flevoland zelf laat Zuiderzeeland het waterpeil langzaam weer zakken naar het normale niveau. Het peil was flink opgehoogd om besproeiing mogelijk te maken.

Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft de sproeiverboden langs de Vecht, Twentekanalen en Staphorst ingetrokken omdat er weer voldoende water in de sloten zit. De grondwaterstand is nog wel zeer laag en moet nog flink aangevuld worden, meldt het schap.

Alle waterschappen denken dat het nog maanden zal duren voor de gevolgen van de extreme droogte in Nederland voorbij zijn. Pas dan wordt ook zichtbaar hoeveel blijvende schade de hitte en de droogte aan landbouw en natuur hebben veroorzaakt.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services