Dit zijn de belangrijkste plannen uit de miljoenennota

Posted on

Minister Sigrid Kaag (Financiën) heeft dinsdag de miljoenennota aan de Tweede Kamer overhandigd. Een greep uit de plannen voor het komende jaar, die vooral in het teken staan van koopkrachtreparatie.

Omvangrijk en historisch koopkrachtpakket

Het kabinet trekt ruim 17 miljard euro extra uit om de financiële positie van mensen het komende jaar te verbeteren. Door de torenhoge inflatie komen steeds meer huishoudens in de knel.

Het minimumloon stijgt met ongeveer 10 procent. Ook de daaraan gekoppelde uitkeringen, waaronder de AOW, gaan mee omhoog.

Verder gaat de huurtoeslag structureel iets meer omhoog en stijgt de zorgtoeslag eenmalig. Ook gaat het kindgebonden budget omhoog.

Daarnaast gaan werkenden iets minder belasting betalen over hun inkomen en stijgt de arbeidskorting. De belasting op inkomen uit vermogen gaat juist iets omhoog.

Prijsplafond op energie en andere energiemaatregelen

Het is officieel geen onderdeel van de miljoenennota, maar het kabinet maakte op Prinsjesdag ook de details van het prijsplafond op energie bekend. Dit levert een gemiddeld huishouden een korting van 190 euro per maand op.

Ook blijft de verlaging van de accijns op brandstof in stand. Voor huishoudens met een lager inkomen komt er opnieuw een energietoeslag van 1.300 euro. Een deel hiervan mogen gemeenten dit jaar nog uitkeren.

De rekening wordt voor een deel ook bij de oliebedrijven neergelegd. De heffing die ze betalen voor het winnen van olie en gas gaat omhoog.

Extra geld naar het mbo en basisbeurs studenten tijdelijk hoger

Het kabinet gaat jaarlijks 350 miljoen euro extra uitgeven aan het mbo. Dat is 150 miljoen euro meer dan eerder was aangekondigd. Hiermee moet vooral de kansengelijkheid worden vergroot, de aansluiting op de arbeidsmarkt en de kwaliteit worden verbeterd en innovatie aangejaagd.

Voor uitwonende studenten gaat de basisbeurs het komende jaar eenmalig omhoog. Het maandbedrag zal in het collegejaar 2023/2024 165 euro hoger zijn. Ze krijgen het extra bedrag boven op de beurs van circa 280 euro die ze dan al krijgen, aangezien de basisbeurs opnieuw wordt ingevoerd in het hoger onderwijs.

Huurverlaging voor sociale huurder vervroegd

Huurders met een laag inkomen in een woning van een woningcorporatie kunnen vanaf juli 2023 al een huurverlaging krijgen van gemiddeld 57 euro per maand. De verlaging van de huur zou aanvankelijk in 2024 ingaan, maar is een jaar vervroegd.

Meer geld naar Defensie

Het was al bekend, maar het kabinet gaat het komende jaar meer geld uitgeven aan Defensie. Door de oorlog in Oekraïne sprak de Tweede Kamer de wens uit om versneld te voldoen aan de zogeheten NAVO-norm. Dit zal in het komende jaar nog niet gaan lukken, maar moet in 2025 nipt gehaald worden.

Zorguitgaven voor het eerst boven 100 miljard euro, zorgpremie omhoog

In 2023 wordt naar verwachting in totaal 103 miljard euro uitgegeven aan de gezondheidszorg. Dat is 6 miljard euro meer dan dit jaar. Het kabinet wil de toename van de kosten op termijn dempen. Het zorgakkoord dat vorige week gepresenteerd werd moet daaraan bijdragen.

Door de stijging van deze kosten stijgt de zorgpremie ook, verwacht het kabinet. Waarschijnlijk stijgt die met ongeveer 10 tot 11 euro per maand. Het is aan de zorgverzekeraars zelf om de premie later dit jaar vast te stellen.

Verder heeft het kabinet besloten om vaccinatie tegen de ziekte die wordt veroorzaakt door het rotavirus per 2024 in het Rijksvaccinatieprogramma op te nemen.

Komende vijf jaar 1 miljard euro uitgetrokken voor crisisopvang

Het kabinet trekt tussen 2022 en 2027 ruim 1 miljard euro uit voor de crisisopvang van asielzoekers en de huisvesting en inburgering van statushouders. Er gaat in het komende jaar 2,6 miljard euro naar de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services