De ‘KDW’ is onmisbaar voor de natuur, maar boeren willen er juist vanaf

Posted on

In het stikstofnieuws keert steeds een moeilijke term terug: de ‘Kritische Depositie Waarde’, vaak afgekort als KDW. Het is een grenswaarde die aangeeft hoeveel stikstof natuurgebieden aankunnen zonder verder te verslechteren. Boeren willen er vanaf, maar volgens wetenschappers is het een onmisbaar stuk gereedschap dat we niet overboord moeten gooien.

Stikstofbemiddelaar Johan Remkes presenteert later deze maand zijn bevindingen. Hij gaf al aan dat de belangrijkste doelstelling, halvering van de uitstoot naar 2030, overeind blijft.

Maar de stikstofdeal lijkt op dit moment te blijven hangen op een afkorting, de KDW. Boerenactiegroepen willen dat deze stikstofgrens wordt geschrapt uit de stikstofwet. Wat is het probleem, en waarom bestaat de KDW?

Om het begrip goed te snappen, moeten we terug naar de kern van het stikstofprobleem: natuurschade. Veel natuurgebieden in Nederland staan sterk onder druk door vermesting en verzuring als gevolg van steeds hogere concentraties stikstof. Om te voldoen aan Europese normen voor natuurbescherming mag die situatie niet nog verder verslechteren.

Voor de natuur gaat het om de stikstofneerslag

Om dat zo goed mogelijk te kunnen beoordelen, redeneren wetenschappers vanuit die natuurgebieden. Het gaat er voor een natuurgebied niet om hoeveel stikstof er wordt uitgestoten (naar de lucht), maar hoeveel stikstof er vervolgens neerslaat (vanuit die lucht), in natuurgebieden. Een ander woord voor dat neerslaan is ‘depositie’.

En daar komt de ‘Kritische Depositie Waarde’ om de hoek kijken. Dat is de maximale hoeveelheid stikstof die een natuurgebied aankan zonder verdere schade op te lopen.

Wetenschappers maken daarbij onderscheid tussen verschillende natuurtypen. Zo zijn bijvoorbeeld heidevelden en vennen gevoeliger voor de schade van vermesting en verzuring dan kwelders of uiterwaarden. Met andere woorden: het ene natuurgebied kan meer stikstof aan dat het andere. Vandaar dat er dus ook verschillende KDW-waarden worden gehanteerd.

KDW: een grens aan vervuiling

  • Stikstofvervuiling is een hardnekkig probleem, omdat het opstapelt in de bodem. Als de toevoer van stikstof onvoldoende omlaag gaat, blijft het probleem zich dus verergeren.
  • Stikstof slaat in natuurgebieden neer vanuit de lucht. Die stikstofneerslag heet depositie. De maximale hoeveelheid stikstof die kan neerslaan zonder natuurschade te veroorzaken, heet de ‘Kritische Depositie Waarde’.
  • De Kritische Depositie Waarde verschilt per natuurtype, en wordt vastgesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek. De hoogte van de stikstofneerslag wordt gemeten door het RIVM.

RIVM meet de stikstofneerslag, maar oordeelt niet over KDW

Om te kijken of zo’n KDW wordt overschreden, wordt in natuurgebieden de stikstofneerslag gemeten. Dat doet het RIVM. Het RIVM meet ook wat de herkomst van stikstof is. Het instituut wil zich verder graag bij die meettaak houden, zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

“De KDW is een juridische en beleidsmatige grens om de ecologische kwaliteit van een natuurgebied te bepalen. Of de ecologische kwaliteit ook op een andere manier kan worden aangegeven, en of dat vervolgens ook juridisch houdbaar is, is niet onze expertise.”

Stikstofgrens is geen zwartwit-getal

Boerenactiegroep Agractie wil dat de KDW uit de stikstofwet gaat, omdat deze “juridisch en onhaalbaar” zou zijn. Wat klopt er van die kritiek?

Het blijft complexe materie, zegt stikstofprofessor Jan Willem Erisman, van de Universiteit Leiden. “De boeren geven aan dat de KDW niet een zwartwit-getal is waaronder je geen effecten van stikstofvervuiling ziet en er boven wel. Dat klopt.”

Erisman wijst erop dat de draagkracht van natuurgebieden kan veranderen en de KDW daarmee ook. Zo kunnen ecosystemen op de lange termijn door klimaatverandering en het vaker voorkomen van droogte gevoeliger worden voor stikstof.

KDW nodig om effectiviteit stikstofbeleid te toetsen

Om de KDW beter praktisch toepasbaar te maken, stelt Erisman voor om de grenswaarde voor de stikstofneerslag ook te vertalen naar een maximale stikstofuitstoot per gebied – en uiteindelijk per bedrijf.

“Daar kun je vervolgens beter op sturen. Wij hebben dat met onze studie en kaarten ook voorgesteld. Maar uiteindelijk heb je ook altijd een Kritische Depositie Waarde nodig voor de relatie tussen stikstof en natuurkwaliteit.”

De KDW’s bieden harde grenswaarden voor stikstofdepositie die niet overschreden mogen worden, zegt emeritus hoogleraar ecologie Louise Vet. “Het is cruciaal om zo’n meetbare norm te hebben, die het oorzakelijke verband tussen natuurverlies en stikstofvervuiling vooropstelt. Ze zijn bovendien wetenschappelijk goed onderbouwd.”

Als je die normen loslaat, verlies je volgens Vet dan ook de mogelijkheid om stikstofbeleid juridisch te toetsen. “Dat doen we toch ook niet met grenswaarden van giftige stoffen, als de hoogte van zo’n grens ons niet uitkomt?”

Nieuw onderzoek: stikstofgrenzen liggen nog te hoog

Ook een vorig jaar uitgevoerde analyse van het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij concludeerde dat er logischerwijs geen alternatieven voor bestaan. Er lijkt al met al dus geen objectieve reden te bestaan om de KDW als instrument overboord te gooien. Wat een heel andere discussie is, is of de hoogte van de KDW goed is afgesteld.

Donderdag kwam via de NOS nieuw internationaal onderzoek naar buiten, waaruit blijkt de Nederlandse natuur meer schade oploopt door stikstofvervuiling, en dat de KDW’s dus lager liggen dan eerder gedacht. Omdat die nieuwe bevindingen niet vrijblijvend zijn, kan dat ook betekenen dat er juist minder ruimte is voor stikstofuitstoot dan eerder gedacht.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services