CDA worstelt met immigratie: ‘Duizend asielzoekers per week maken we niet waar’

Posted on

Het CDA wil dat de instroom van asielzoekers omlaaggaat. Hoeveel vluchtelingen er maximaal naar Nederland mogen komen, weet de partij nog niet, maar het huidige aantal van zo’n duizend per week is te groot, vindt CDA-Kamerlid René Peters.

“Wanneer we duizend asielzoekers per week krijgen en we hebben 24.000 woningen nodig, dan maken wij dat als Nederland niet waar. Dat kan niet duurzaam”, zei Peters donderdag tijdens het Kamerdebat over het onlangs gesloten asielakkoord.

Per jaar moet er een stad ter grote van Venlo worden gebouwd om alle nieuwkomers te huisvesten, berekende Peters. “Hoe groot je hart voor mensen ook is, dat gaat niet. Zo veel woningen kunnen we niet bouwen en zo veel mensen kunnen we niet integreren. De instroom moet daarom echt naar beneden”, aldus de CDA’er.

Het CDA worstelt met het asielvraagstuk. Enerzijds pleiten de christendemocraten voor een humaan opvangbeleid, maar anderzijds maakt de partij zich zorgen over de immigratie en integratie. De discussie over hoeveel vluchtelingen er maximaal naar Nederland mogen komen, wordt al langer gevoerd binnen het CDA.

Begin 2020 zei Hugo de Jonge, destijds CDA-leider en minister van Volksgezondheid, dat het toenmalige aantal van 80.000 immigranten per jaar (nadat het aantal emigranten er vanaf is getrokken), wat hem betreft te groot is. “Wanneer hebben we het nou met elkaar over de gevolgen daarvan?”, vroeg De Jonge zich af in een interview met NRC.

Zijn opvolger, huidig CDA-leider Wopke Hoekstra, slingerde de asieldiscussie onlangs weer aan. Maar net als De Jonge 2,5 jaar geleden kwamen er geen concrete voorstellen. “Als ik één oplossing noem, gaat de discussie meteen weer daarover. Dat helpt niet. Maar er zijn voor ons geen taboes”, zei Hoekstra afgelopen zomer tegen het AD.

Het CDA blijft vooralsnog weg van precieze aantallen. “Hoeveel migranten willen en kunnen we eigenlijk huisvesten zonder dat we de samenleving ermee belasten? Wat is streefgetal?”, wil Peters weten.

Veel kritiek op asielakkoord: ‘Deugt van geen kanten’

In het asielakkoord, dat door staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en minister De Jonge (Volkshuisvesting) is gepresenteerd, wordt de instroom van vluchtelingen tijdelijk beperkt door onder andere een tijdelijke stop op nareizigers.

Daar is veel kritiek op, onder andere vanwege juridische bezwaren. Verschillende experts, onder wie een groep wetenschappers deze ochtend nog in Trouw, waarschuwen dat dit in strijd is met de Europese regels.

Zelfs de eigen ambtenaren van Van der Burg twijfelen over de rechtmatigheid. “Een beperking op het terrein van nareis botst al snel met bijvoorbeeld de EU-gezinsherenigingsrichtlijn. Daar zijn de ambtelijke adviezen steeds duidelijk in geweest”, schreef Van der Burg in antwoord op Kamervragen.

Vooral kinderen zijn er de dupe van dat zij hun ouders niet achterna kunnen reizen. Dat is in strijd met het Kinderrechtenverdrag, zei Kinderombudsman Margrite Kalverboer onlangs. “Op geen enkele manier wordt er recht gedaan aan het verdrag, waar Nederland zich aan verbonden heeft”, aldus Kalverboer.

PvdA-Kamerlid Kati Piri verwoordde het als volgt: “Hoe is het te rechtvaardigen om kinderen nog langer van hun vader en moeder gescheiden te houden? Om levenslange trauma’s maar op de koop toe te nemen. Het deugt van geen kanten.”

Verschillende partijen willen op initiatief van GroenLinks en PvdA daarom juridisch advies vragen aan de Raad van State of deze maatregel voor de rechter standhoudt.

Ook coalitiepartijen D66 en ChristenUnie hebben hier oren naar, maar willen eerst de antwoorden van Van der Burgh hierover afwachten. De bewindsman, die erop vertrouwt dat zijn plannen juridisch in orde zijn, komt later op de dag aan het woord.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services